ฟาดแล้ว!!!ด่วนแถลงการณ์จากสำนักงานกฏหมายกรณีคนละเมิดสิทธิ์ใส่ร้ายเซียวจ้านเตรียมรับกรรม
11月19     魏佳輪
11月26     吉琦芬
11月23     魏佳輪
11月17     吉琦芬
11月17     花公子
11月17     吉琦芬