พ่อพ่อสุดอบอุ่นสอนพับพีร์ร้องเพลง พับพีร์เก่งเกินวัยร้องได้หมดเยย
06月20     洪翠蝶
06月27     洪翠蝶
07月02     李老闆