พี่ธีร์น่ารักแบ่งให้น้องพีร์ด้วย น้องพีร์ไม่กินหรอ มันอร่อยน๊า พีร์ไม่กินอันนี้ มีชี้นิ้วด้วย
06月20     洪翠蝶
06月27     洪翠蝶
07月02     李老闆
07月04     洪翠蝶