ครูบาบุญชุ่มนั่งสมาธิแล้วเกิดปีติ ตัวโยกไปมา ที่ถ้ำเมืองแก๊ด
07月28     管鶯才
07月29     管鶯才
07月29     管鶯才
07月29     管鶯才
08月01     老無極
08月05     洪翠蝶